Goederen

Eigen vervoer

De Eigen Vervoer Verzekering van DUPI Assuradeuren vergoedt schade door verlies of beschadiging van uw eigen zaken en handelsgoederen, die u zelf vervoert met uw eigen vervoermiddel(en).

De Eigen Vervoer Verzekering is onder meer bedoeld voor installateurs, bouwondernemingen, marktkooplieden, midden- en kleinbedrijf en de groothandel.

 

Goederentransport

De Goederen Transportverzekering dekt materiële schade tijdens het transport van zaken die door derden worden vervoerd. DUPI Assuradeuren Nederland biedt verzekeringen voor eenmalige transporten of voor doorlopend goederentransport.

De Goederen Transportverzekering is onder meer bedoeld voor producerende bedrijven, importerende en exporterende bedrijven.

 

Apparatuur/instrumenten

De Apparatuur Instrumenten Verzekering van DUPI Assuradeuren Nederland biedt dekking voor verlies van of de materiële schade aan de verzekerde apparatuur of instrumenten. De objecten zijn verzekerd tijdens opslag en vervoer, maar ook tijdens gebruik.

Deze verzekering is uitermate geschikt voor ondernemers en zelfstandigen die apparatuur en/of instrumenten gebruiken voor de uitoefening van het beroep waarmee zij zich bezig houden.

 

Bekijk en download de algemene voorwaarden in ons downloadcentrum.