Nieuws

Transportverzekeringen en Clausule uitsluiting besmettelijke ziekte

12 december 2020 | Transport

Voor de meeste schadeverzekeringen geldt dat vanuit herverzekeraars geëist wordt dat er een bepaling wordt opgenomen inzake de dekkingsomvang bij schade door een besmettelijke ziekte. Van de verzekeraars die zich bezig houden met transportverzekeringen, wordt ook vereist dat zij daartoe in de polissen een passende clausulering opnemen. In de praktijk betekent dat, dat wanneer er […]

Read more

Verzekering, registratie- en kentekenplicht voor tractoren en land- en bouwvoertuigen

12 december 2020 | Transport

Nederland is één van de weinige landen waar tot nu toe geen registratieplicht en geen kentekenplicht gold voor tractoren en land- en bouwvoertuigen. Dit gaat veranderen. In mei 2020 is door De Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin staat dat vanaf 1 januari 2021 de wet ‘Registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen’ in werking treedt. Dan zal […]

Read more