DUPI Assuradeuren Nederland

DUPI Assuradeuren Nederland biedt verzekeringen aan op basis van eigen voorwaarden. Dit doen we in samenwerking met Nederlandse verzekeringsadviseurs.

Uitgangspunt is dat doorgaans voor elk risico een passende verzekeringsoplossing is. Ook als dit buiten de kaders van de traditionele verzekeringsmarkt valt. DUPI Assuradeuren Nederland kan flexibel opereren: computersystemen en premieschema’s zijn niet maatgevend.

Ons deskundig team voor het accepteren van risico’s én het behandelen van schades beschikt over gespecialiseerde kennis om maatwerk te kunnen leveren en ingewikkelde schades op te lossen.